Solo – Jaume Llombart

Jaume LLombart (Igualda 1981) is responsible for heading this new collection. Debut on guitar solo from one of the references of the new generation of musicians in our country.

In January 2011, a young LLombart fascinated by the figure of Thelonious Monk decided to record in the Underpool studio under the production of Sergi Felipe a series of standards inspired by the interpretations that Monk had made. Five years after this recording the label has decided to publish the ten tracks that compose this new album, where you can appreciate the influences of Monk, but also the use that makes Lombart of the tradition to show an own and mature language.

Llombart has also recently published Magenta (FreshSound 2015) and regularly collaborates with musicians such as Ernesto Auriñach, Roger Mas, Ramon Prats, Bill Mchenry, Rj Miller and Jorge Rossy among others.

Jaume LLombart (Igualda 1981) és l’encarregat d’encapçalar aquesta nova col·lecció. Debut discogràfic a guitarra solo d’un dels referents de la nova generació de músics de casa nostra.

Al gener de 2011, un jove LLombart fascinat per la figura de Thelonious Monk va decidir enregistrar a l’estudi Underpool sota la producció de Sergi Felipe tot un seguit de standars inspirat per les interpretacions que Monk n’havia fet. Cinc anys després d’aquest enregistrament el segell ha decidit editar els deu tracks que composen aquest nou disc, on es poden apreciar les influències de Monk, però també l’us que fa LLombart de la tradició per mostrar un llenguatge propi i madur.

Llombart també ha editat recentement Magenta (FreshSound 2015) i col·labora habitualment amb músics com Ernesto Auriñach, Roger Mas, Ramon Prats, Bill Mchenry, Rj Miller o Jorge Rossy entre d’altres.

Jaume LLombart (Igualda 1981) es el encargado de encabezar esta nueva colección. Debut discográfico guitarra solo de uno de los referentes de la nueva generación de músicos de nuestro país.

En enero de 2011, un joven LLombart fascinado por la figura de Thelonious Monk decidió grabar al estudio Underpool bajo la producción de Sergi Felipe toda una serie de standars inspirado por las interpretaciones que Monk había hecho. Cinco años después de esta grabación el sello ha decidido editar los diez tracks que componen este nuevo disco, donde se pueden apreciar las influencias de Monk, pero también el uso que hace LLombart de la tradición para mostrar un lenguaje propio y maduro.

Llombart también ha editado recientemente Magenta (Freshsound 2015) y colabora habitualmente con músicos como Ernesto Auriñach, Roger Mas, Ramon Prats, Bill Mchenry, Rj Miller o Jorge Rossy entre otros.
 

 

Jaume Llombart – Guitar

 

 

Rec and Mix by Sergi Felipe at Underpool studio.(2011)

Master Joan Hernández.

Image Juanma Nieto. Artwork Pepon Meneses