Metrinova Vol.1 – Idelfons Alonso

“Metrinova is a game we would have liked to have had as a kid. That harmless lab where you can try to see what happens when you mix a little bit of your lifetime compass with a pinch of something you don’t quite know what it is … then a little bit little by little, with the balance, calculation and imagination, of the smoke that comes out and the stains that remain on the table after playing, you invent stories that have been told a thousand times but surely this is the first time that explain so … “

Accompanied by Dani Comas, Lucas Martinez and Marc Cuevas, Ildefons Alonso presents his first album, Metrinova Vol. 1 ”under the label Underpool Records. A compilation of seven compositions that swing between the jazz tradition and the passion for investigating unusual rhythmic forms.

The tenacious performance of these four musicians brings to life exceptional pieces full of extramusical connotations.
Joan Pons, who left the mark of the Cal Eril Theater, the analog machinery and his particular way of mixing and understanding the recording process, was taken care of by the recording.

“Metrinova és el joc que ens hagués agradat tenir quan érem petits. Aquell laboratori inofensiu on pots provar a veure què passa quan barreges una mica del compàs de tota la vida amb un pessic de quelcom que no saps ben bé què és… després, mica en mica, a cop de balança, càlcul i imaginació, del fum que en surt i les taques que queden a la taula després de jugar, t’inventes històries que s’han explicat mil vegades però que segurament és el primer cop que s’expliquen així…”

Acompanyat per Dani Comas, Lucas Martinez i Marc Cuevas, Ildefons Alonso presenta el seu primer disc “Metrinova Vol. 1” sota el segell Underpool Records. Un recull de set composicions que pendulen entre la mirada a la tradició del jazz i la passió per investigar formes rítmiques poc habituals.

La interpretació aferrissada d’aquests quatre músics dóna vida a unes peces de caràcter excepcional i plenes de connotacions extramusicals.
De l’enregistrament n’ha tingut cura en Joan Pons, que hi ha deixat l’empremta del Teatre de Cal Eril, la maquinària analògica i la seva particular forma de mesclar i entendre el procés de gravació.

“Metrinova es el juego que nos hubiera gustado tener cuando éramos pequeños. Ese laboratorio inofensivo donde puedes probar a ver qué pasa cuando mezclas un poco del compás de toda la vida con una pizca de algo que no sabes muy bien qué es … después, poco poco, a golpe de balanza, cálculo e imaginación, del humo que sale y las manchas que quedan en la mesa después de jugar, te inventas historias que se han contado mil veces pero que seguramente es la primera vez que se explican así … “

Acompañado por Dani Comas, Lucas Martinez y Marc Cuevas, Ildefonso Alonso presenta su primer disco “Metrinova Vol. 1 “bajo el sello Underpool Records. Una recopilación de siete composiciones que pendula entre la mirada a la tradición del jazz y la pasión por investigar formas rítmicas poco habituales.

La interpretación enconada de estos cuatro músicos da vida a unas piezas de carácter excepcional y llenas de connotaciones extramusicales.
De la grabación ha cuidado Joan Pons, que ha dejado la huella del Teatro de Cal Eril, la maquinaria analógica y su particular forma de mezclar y entender el proceso de grabación.

Ildefons Alonso – Drums and Composition
Dani Comas – Guitar
Lucas Martínez – Tenor Sax

Marc Cuevas – Contrabaix

 

Rec & Mix 2015 at Teatre de Cal Eril, by Joan Pons.
Master Ferran Conangla

Photography and Design Clara Bes