M U L A – Pep Mula

A regular drummer of Sanjosex and also mixed with other musicians such as Paul Fuster or Pau Vallvé, as well as a multitude of adventures closer to jazz and improvisation, Pep Mula is now debuting with his personal project.

On his first record, also titled with his last name and recorded at the Underpool Studios, he is joined by already established musicians on the Barcelona jazz scene such as Miguel “Pintxo” Villar, Marc Cuevas, Txema Riera and Jordi Matas.

Bateria habitual de Sanjosex i bregat també al costat d’altres músics com Paul Fuster o Pau Vallvé, a més d’en multitut d’aventures més properes al jazz i la improvisació, Pep Mula debuta ara amb el seu projecte personal.

En el seu primer disc, titulat també amb el seu cognom i enregistrat als estudis Underpool, l’acompanyen músics ja consolidats en l’escena jazz barcelonina com Miguel “Pintxo“ Villar, Marc Cuevas, Txema Riera i Jordi Matas.

Batería habitual de Sanjosex y curtido también junto a otros músicos como Paul Fuster o Pau Vallvé, además de en multitud de aventuras más cercanas al jazz y la improvisación, Pep Mula debuta ahora con su proyecto personal.

En su primer disco, titulado también con su apellido y grabado en los estudios Underpool, lo acompañan músicos ya consolidados en la escena jazz barcelonesa como Miguel Pintxo Villar, Marco Cuevas, Txema Riera y Jordi Matas.

Pep Mula, Drums, composition
Jordi Matas, Guitar
Txema Riera, Fender Rhodes
Marc Cuevas, Bass
Miguel “Pintxo” Villar, Tenor Sax

 

 

Recorded 30 April 1 May at UnderPool Studio.
Rec and Mix Sergi Felipe. Master Joan Hernàndez.
Cover Art, Teresa Pera.

Artwork Ramon Ponsatí.