Camins

Camins is the title of the new album by the composer and guitarist Jorge Abadias, a work inspired by an image, the paths taken by the posidonia at the bottom of the sea, an analogy that describes how fate moves ahead of us or chance often chooses to we.

This is the starting point that inspires the 8 compositions that are part of this album that Abadias composed in full confinement and later recorded in a single recording session at the UnderPool studio.

Once again, Jorge Abadias has surrounded himself with musicians with whom he has shared several projects for some time, musicians who grow their compositions with large doses of intuition, of surprise, and who in this case, have made it possible to build the soundscapes that they evoke the different Camins that describe this disc.

Camins és el títol del nou disc del compositor i guitarrista Jorge Abadias, un treball inspirat en una imatge, els camins que pren la posidònia al fons del mar, una analogia que descriu com el destí se’ns avança o l’atzar sovint tria per nosaltres.  

Camins és un treball inspirat en una imatge, els camins de la posidònia al fons del mar, una analogia que descriu com el destí se’ns avança o l’atzar sovint tria per nosaltres.  

Aquesta és el punt de partida que inspiren les 8 composicions que formen part d’aquest disc que Abadias va compondre en ple confinament i va enregistrar més tard en una única sessió de gravació al l’estudi UnderPool.

Un cop més Jorge Abadias s’ha envoltat dels músics amb qui fa   temps que comparteix diversos projectes,  músics que fan créixer les seves composicions amb grans dosis d’intuïció, de sorpresa, i que en aquest cas, han permès construir els paisatges sonors que evoquen als diferents Camins que descriuen aquest disc.

Camins es el título del nuevo disco del compositor y guitarrista Jorge Abadias, un trabajo inspirado en una imagen, los caminos que toma la posidonia en el fondo del mar, una analogía que describe como el destino se nos adelanta, o el azar elige por nosotros.

Este es el punto de partida que inspiran las 8 composiciones que forman parte de este disco que Abadias compuso en pleno confinamiento y grabó más tarde en una única sesión en el estudio UnderPool

Una vez más, Jorge Abadias se ha rodeado de músicos con los que hace tiempo que comparte diversos proyectos, músicos que hacen crecer sus composiciones con grandes dosis de intuición, de sorpresa y que en este caso, han permitido construir los paisajes sonoros que nos evocan a los distintos Camins que describen este disco. 

Jorge Abadias – compositions and guitar,
Sergi Felipe – tenor sax,
Juan Pablo Balcazar – double bass,
Oscar Doménech – drums.

All composition by Jorge Abadias
Recorded at underpool Studio.
Analog Mix, and Master by Sergi Felipe
Cover by Pepon Meneses.