Ambigu

 Ambigu is the new EP released by Jordi Mestres Volatile Trio, an appendix to his first work in which Mestres evokes memories, landscapes, moods, in short, everything that is everyday and surrounds us.

In Ambigu we will hear small rhythmic and melodic ideas that become major compositions through the improvisations of a group that has consolidated a unique sound thanks to spontaneity and intense communication.

The complicity, commitment and sensitivity when it comes to making music and the personality of each of the performers who are part of this group turn the Volatile Trio into an explosive, powerful and long-lasting group.

Ambigu és el nou EP que edita el Volatile Trio de Jordi Mestres, un apèndix del seu primer treball en el que Mestres ens evoca amb les seves composicions a records, paisatges, estats d’ànim, en definitiva, a tot allò que és quotidià i ens envolta.   

A Ambigu hi escoltarem petites idees rítmiques i melòdiques que esdevenen composicions majúscules a través de les improvisacions d’un grup que ha consolidat una sonoritat singular gràcies a l’espontaneïtat i a una comunicació intensa.

La complicitat, el compromís i la sensibilitat a l’hora de fer música i la personalitat de cada un dels interprets que formen part d’aquest grup converteix el Volatile Trio en un grup explosiu, potent i de llarg recorregut. Ambigu es el nuevo EP que edita el Volatile Trío de Jordi Mestres, un apéndice de su primer trabajo en el que Mestres nos evoca con sus composiciones a recuerdos, paisajes, estados de ànimo, en definitiva, a todo aquello que es cotidiano y nos rodea. 

En Ambigu escucharemos pequeñas ideas rítmicas y melódicas que se convierten en composiciones mayúsculas a través de las improvisaciones de un grupo que ha consolidado una sonoridad singular gracias a la espontaneidad y a una comunicación intensa. 

La complicidad, el compromiso y la sensibilidad a la hora de hacer música y la personalidad de cada uno de los intérpretes que forman parte de este grupo convierte el Volatile Trío en un grupo explosivo, potente y de largo recorrido. 

Jordi Mestres – Double Bass & Composition
Miguel “Pintxo” Villar – Tenor Sax

Pep Mula – Drums
 
All music composeed by Jordi Mestres
Recorded at UnderPool Studio, on November 22, 2022


Mixed and Master by Sergi Felipe.


Cover Paint by Sira Mestres. Design Pepon Meneses


Published by UnderPool.