Duality

The nine compositions that make up Duality show off Oscar Domenech’s facet as a composer. An intuitive musician, he uses improvisation as a compositional tool, giving a large amount of freedom to the musicians who accompany him in the construction of the sonic landscape that can be heard on this album. 

The album finds Doménech performing alongside pianist and trumpet player Sergi Sirvent, as well as guitarist Jorge Abadías, both of whom are long-time collaborators he has played with on many occasions. He is also joined by double bassist Jordi Mestres and trumpet player Pol Padrós, musicians with whom he has more recently begun to collaborate. 

Duality marks a point of inflection in Oscar Doménech’s career. This generous and passionate musician is in constant evolution and this album displays his particular musical imagination, notable for its rich sonorities and the overall musicianship of the group.  

Les nou composicions que formen Duality mostren el vessant compositiu d’Oscar Doménech, un músic intuïtiu que ha utilitzat la improvisació com a eina compositiva i que ha donat una gran llibertat interpretativa als músics que l’acompanyen per construir un paisatge sonor propi que ara es pot escoltar en aquest treball.

Doménech ha comptat en aquest projecte amb el pianista i trompetista Sergi Sirvent i el guitarrista Jorge Abadías amb els que ja havia treballat en diferents ocasions i amb el contrabaixista Jordi Mestres i el trompetista Pol Padrós músics amb qui ha començat ha col·laborar-hi més.

Duality és un punt d’inflexió en la carrera d’Oscar Doménech, un músic generós, apassionat i en constant evolució que en aquest disc mostra el seu particular imaginari musical on destaquen la riquesa de sonoritats i la solvència d’aquest grup de músics liderats per Doménech. recentment. 

Las nueve composiciones que forman Duality muestra la vertiente compositiva de Oscar Doménech, un músico intuitivo que ha utilizado la improvisación como herramienta compositiva y que ha dado gran libertad interpretativa a los músicos que lo acompañan para construir un paisaje sonoro propio que ahora se puede escuchar en este trabajo.

Doménech ha contado en este proyecto con el pianista y trompetista Sergi Sirvent y el guitarrista Jorge Abadías con lo que ya había trabajado en diferentes ocasiones, y con el contrabajista Jordi Mestres y el trompetista Pol Padrós músicos con los que ha empezado a colaborar más recientemente. 

Duality es un punto de inflexión en la carrera de Oscar Doménech, un músico generoso, apasionado y en constante evolución que en este disco muestra su particular imaginario musical, donde destacan la riqueza de sonoridades y la solvencia de este grupo de músicos liderados por Doménech. 

Oscar Doménech – Drums

Jorge Abadias – Guitar (track 5, 8, 9) Sitar (track 3)

Pol Padrós – Trumpet

Sergi Sirvent – Trumpet (track 2, 3, 4, 6, 8, 9) Piano (track 1, 3, 4, 7, 8, 9)

Jordi Mestres – Bass

 

 

All compositions written by Oscar Doménech.
Recorded live at Teatre de l’Aurora (Igualada) 17 june 2022 during Estival de Jazz d’Igualada. Recorded, mixed, and mastered by Sergi Felipe.
Draw y Candela Domènech. Inside picture Miguel González. Design by Pepon Meneses.

Published by Underpool. Produced by Estival de Jazz & UnderPool.