Obsidian

Obsidian is the record debut of the project co-led by drummer Andrea González, guitarist Eddie Mejia and double bassist Adrià Pinto.

After sharing different life and professional experiences in recent years, these three young musicians, outstanding figures of the current jazz scene, are working together for the first time in their own project, Obsidian, with which they intend to synthesize their coexistence and their luggage

In this album, with the same name, we can hear the compositional side of each of them, arrangements that worked collectively give space to their identities to develop together.

Elastic, introspective, free music, this album becomes an image, a point and follow in the trajectory of these three musicians who build their present in a collective key.

Obsidian és el debut discogràfic del projecte coliderat per la bateria Andrea González, el guitarrista Eddie Mejia i el contrabaixista Adrià Pinto.

Després de compartir diferents experiències vitals i professionals els darrers anys, aquests tres joves músics, figures destacades de l’escena jazzística actual, treballen plegats per primer cop en un projecte propi,  Obsidian, amb el que es proposen sintetitzar la seva convivència i el seu bagatge.

En aquest disc, de nom homònim, podem escoltar la vessant compositiva de cada un d’ells, uns arranjaments que treballats col·lectivament donen espai a les seves identitats per desenvolupar-se plegats. 

Música elàstica, introspectiva, lliure, aquest disc esdevé una imatge, un punt i seguit en la trajectòria d’aquests tres músics que construeixen el seu present en clau col·lectiva. 

Obsidian es el debut discográfico del proyecto coliderado por la batería Andrea González, el guitarrista Eddie Mejia y el contrabajista Adrià Pinto.

Después de compartir diferentes experiencias vitales y profesionales los últimos años, estos tres jóvenes músicos, figuras destacadas de la escena jazzística actual, trabajan juntos por primera vez en un proyecto propio, Obsidian, con el que se proponen sintetizar su convivencia y experiencia. 

En este disco, de nombre homónimo, podemos escuchar la vertiente compositiva de cada uno de ellos, unos arreglos que trabajados colectivamente dan espacio a sus identidades para desarrollarse juntos.

Música elástica, introspectiva, libre, este disco se convierte en una imagen, un punto y seguido en la trayectoria de estos tres músicos que construyen su presente en clave colectiva. 

Andrea González – drums and compositions,
Eddie Mejía – guita and compositions,
Adrià Pinto – double bass and compositions.

Tracks 1,5,8 Composed by Adrià Pinto García.
Tracks 2,6 Composed by Andrea González.
Tracks 3,4,7, 9 Composed by Eddie Mejía.
Recorded at UnderPool Studio by Sergi Felipe, on July 13, 2022

Mixed and Master by Ferran Conangla

Cover Paint by Magda Garre. Design Pepon Meneses

Published by UnderPool.