Aires Vol.3 -Julián Sánchez & Javier Galiana

UnderPool presents AIRES Volume 3, in co-production with Rizoma Records, the third record work of the Andalusian duet formed by Javier Galiana on the piano and Julián Sánchez on the trumpet.

This duet with almost a decade of history presents their latest work as a result of exploring new music records. Extreme improvisation has been the tool for rediscovering itself in new settings.

The result is a disc / mosaic arranged in four parts, where you can hear old and new versions, conceptual compositions and standars, all while using a contemporary language that gives unity to the whole piece.

A friendship at the service of music, two complementary personalities who present us with this new record, which will surely be a point and followed in their path.

UnderPool presenta AIRES Volumen 3, en cooproducció amb Rizoma Records, el tercer treball discogràfic del duet andalús format per Javier Galiana al piano i Julián Sánchez a la trompeta.

Aquest duet amb gairebé una dècada de trajectòria presenta el seu darrer treball fruit de l’exploració de nous registres musicals. La improvisació més extrema ha estat l’eina per redescobrir-se en nous escenaris.

El resultat és un disc/mosaic ordenat en quatre parts, on es poden escoltar nous i vells originals re versionats, composicions conceptuals i standars, tot plegat sense deixar d’utilitzar un llenguatge contemporani que dóna unitat a tota la peça.

Una amistat al servei de la música, dues personalitats complementàries que ens presenten aquest nou disc que ben segur serà un punt i seguit a la seva trajectòria.

UnderPool presenta AIRES Volumen 3, en cooproducció amb Rizoma Records, el tercer treball discogràfic del duet andalús format per Javier Galiana al piano i Julián Sánchez a la trompeta.

Aquest duet amb gairebé una dècada de trajectòria presenta el seu darrer treball fruit de l’exploració de nous registres musicals. La improvisació més extrema ha estat l’eina per redescobrir-se en nous escenaris.

El resultat és un disc/mosaic ordenat en quatre parts, on es poden escoltar nous i vells originals re versionats, composicions conceptuals i standars, tot plegat sense deixar d’utilitzar un llenguatge contemporani que dóna unitat a tota la peça.

Una amistat al servei de la música, dues personalitats complementàries que ens presenten aquest nou disc que ben segur serà un punt i seguit a la seva trajectòria.

Julián Sánchez – Trumpet

Javier Galiana – Piano

 

Recorded and Mixed FJR Estudios

by Fernando Romero (2015)

Photo and Design Javier Viana