Solo Bass Songs

Horacio Fumero is one of the most recognized double bassists in our country, a musician with a long career who has accompanied a multitude of soloists with his double bass, including the great Tete Montoliu. Over time he has become a teacher and reference for different generations of musicians.

 

Solo Bass Songs, in some way, perhaps becomes a contradiction in Horacio Fumero’s career, because for the first time he assumes the role of soloist in an album where he performs a repertoire full of genuine stories, that come from within and that describe his musical personality.

 

In this album, this musician of argentine origin shows his Atlantic and Mediterranean outlook in equal parts, elevates the essence of folklore to its maximum expression and reminds us that music is also a combination of identity, experience and time.

Horacio Fumero és un dels contrabaixistes més reconeguts del nostre país, un músic de llarga trajectòria que ha acompanyat amb el seu contrabaix a multitud de solistes, entre ells el gran Tete Montoliu. Amb el temps ha esdevingut mestre i referent de diferents generacions de músics casa nostra.   

 

Solo Bass Songs, d’alguna manera, esdevé potser una contradicció en la carrera d’ Horacio Fumero, perquè per primera vegada assumeix el paper de solista en un disc on interpreta un repertori ple d’històries genuïnes, que venen de ben endins i que descriuen la seva personalitat musical. 

 

En aquest disc, aquest músic d’origen argentí mostra la seva mirada  atlàntica i mediterrània a parts iguals, eleva l’esència del folklore a la seva màxima expressió i ens recorda que la música és també una combinació d’identitat, vivència i temps.

 

Solo Bass Songs compta també amb dues col·laboracions especials: per una banda la de seva filla, la pianista i cantant Lucía Fumero a la peça Chajá, i per altra banda la del trombó de Rita Payés a Tordo.

Horacio Fumero es uno de los contrabajistas más reconocidos de nuestro país, un músico de larga trayectoria que ha acompañado con su contrabajo a multitud de solistas, entre ellos el gran Tete Montoliu. Con el tiempo se ha convertido en maestro y referente de diferentes generaciones de músicos.

 

Solo Bass Songs, de alguna manera, se convierte quizás en una contradicción en la carrera de Horacio Fumero, porque por primera vez asume el papel de solista en un disco donde interpreta un repertorio lleno de historias genuinas, que vienen de adentro y que describen su personalidad musical.

 

En este disco, este músico de origen argentino muestra su mirada atlántica y mediterránea a partes iguales, eleva la esencia del folklore a su máxima expresión y nos recuerda que la música es también una combinación de identidad, vivencia y tiempo. 

Horacio Fumero – Double Bass.

 

Featuring:

Rita Payés – Trombone (track 3)

Lucía Fumero . Piano (track 6)

 

All tracks recorded on 24 & 25 January 2022, except track 6 on 9 February, and tracks 4 & 12 on 22 August 2023. 

Recorded, Mixed, and Mastered by  Sergi Felipe.

Photography by Mateo Fumero, design by Pepon Meneses.

Produced & Published. y UnderPool.