Momentum

Momentum, Move’s second album, reflects the accumulated experience of a quartet capable of harnessing the synergies around them and using them as a propelling force. This allows them to evolve towards a unique form of music that transcends genres, with the ultimate goal to emotionally move the listener.

The compositions included on this new album are a set of originals composed by the four members of the quartet through a collaborative creative process. These compositions share a common sound that is characteristic of Move’s music, which is influenced by the rich folklores of various musical traditions alongside the great legacy of jazz and its masters.

It is undoubtedly this sound that makes Move a transmitter of emotions, captivating listeners with their remarkable expressiveness. Their music is crafted to evoke emotions and is the result of the respect, admiration, and trust that exists among these four musicians, who share a consolidated trajectory built up through years of dedication and joint exploration.

Momentum és el segon treball discogràfic de Move, un disc que reflecteix l’experiència d’un quartet capaç de recollir les sinergies que els envolten, que els impulsen endavant, i que els permet evolucionar cap a una música que transcendeix de gèneres i es proposa emocionar a tots aquells que els escolten. 

Les composicions que hi ha en aquest nou treball són originals dels quatre elements que formen aquest quartet. Les peces, després d’un procés creatiu conjunt, comparteixen un so comú que fa inconfusible  la música de Move, influenciada pels rics folklores de diferents tradicions musicals i pel gran llegat del jazz i els grans mestres del gènere.

És sense cap mena de dubte aquesta sonoritat la que converteix  Move en un transmissor d’emocions, que amb una gran expressivitat no deixa indiferent a ningú. La seva música està feta per emocionar i és fruit del respecte, l’admiració i la confiança que existeix entre aquests quatre músics que comparteixen una trajectòria consolidada a través d’anys de dedicació i exploració conjunta. 

Momentum es el segundo trabajo de Move, un disco que refleja la experiencia de un cuarteto capaz de recoger las sinergias que les rodean, que les impulsan hacia adelante,  y les permiten evolucionar hacia una música que trasciende de géneros y se propone emocionar al público en general.

Las composiciones que se incluyen en este nuevo trabajo son originales de los cuatro elementos que forman el cuarteto. Estas, tras un proceso creativo conjunto, comparten un sonido común que distingue la música de Move, influenciada por los ricos folclores de distintas tradiciones musicales y, por el gran legado del jazz y los grandes maestros de este género. 

Es sin duda esta sonoridad la que convierte a Move en un transmisor de emociones que con enorme expresividad no deja indiferente a quienes les escuchan. Su música está hecha para emocionar y es fruto del respeto, la admiración y la confianza que existe entre estos cuatro músicos que comparten una trayectoria consolidada a lo largo de años de dedicación y exploración conjunta. 

Borja Barrueta – Drums
Alberto Arteta – Tenor & Soprano Saxophone
Javier Callén – Double Bass
Iñigo Ruiz de Gordejuela – Piano

Recorded at Ona Etxea Studios, Areatza on 8th and 9th of December 2023 by Josué Pascual. Mixed and Mastered by Josué Pascual.
Cover design by Pepon Meneses
Photos by Manuel Hernández (IIIaIIu)
Produced by MOVE & UnderPool.
Published by UnderPool.