Elixir | Mula Vol.3

The eight original compositions that make up Elixir show off the evolution of a group that puts a special emphasis on the melodies that they interpret, which often have a pop flavor. At the same time improvisation remains an essential element that defines this project. 

 

This group is highly balanced between the distinctive individualities featured in the formation;Txema Riera, Miguel “Pintxo” Villar, Jordi Matas and Marc Cuevas, all of whom are distinguished musicians who share a dedication to communicating through their passion.  

 

Elixir – Mula vol 3 is an album that refers to all that is cured in those who live surrounded by music. This applies equally to  those who make it as well as to those who listen to it. One only has  to stop and listen.

Els vuit originals que formen part d’Elixir mostren l’evolució d’un grup que posa l’atenció especialment en les melodies que interpreten, sovint properes, que ressonen a pop, i alhora converteix la improvisació en un element imprescindible per definir aquest projecte.

 

Aquest és un grup equilibrat, on s’aprecien les diferents personalitats dels cinc elements que el formen: Txema Riera, Miguel “Pintxo” Villar, Jordi Matas i Marc Cuevas, tots ells músics destacats que comparteixen la voluntat de comunicar-se a través d’allò que més els apassiona.

 

Elixir – Mula vol 3 és un disc que fa referència a tot allò que guareix als que conviuen al voltant música, els que la fan i els que l’escolten, només cal aturar-se i escoltar. 

Los ocho originales que forman parte de Elixir muestran la evolución de un grupo que pone especialmente atención en las melodías que interpretan, a menudo cercanas, que resuenan a pop, y a la vez convierten la improvisación en un elemento imprescindible para definir este proyecto.

Este es un grupo equilibrado, donde se aprecian las diferentes personalidades de los cinco elementos que lo forman: Txema RieraMiguel “Pintxo” Villar, Jordi MatasMarc Cuevas, todos ellos destacados músicos que comparten la voluntad de comunicarse a través de lo que mas les apasiona. 

Elixir – Mula vol.3 hace referencia a todo aquello que cura a los que conviven alrededor de la música, los que la hacen y los que la escuchan, solo hace falta detenerse y escuchar. 


Pep Mula – Drums
Txema Riera – Piano
Jordi Matas – Guitar
Miguel “Pintxo” Villar – Tenor sax
Marc Cuevas – Bass
* Cristina Pérez – Clarinet

All music composed by Pep Mula
Recorded by Sergi Felipe at UnerPool Studio 20 and 21 October 2022
Mixed by Jordi Matas and Sergi Felipe at UnderPool Studio 3 November 2022
Mastered by Panxii Badii
Cover “Elixir” by Sílvia Poch
Design by Pepon Meneses
Liner Notes by Dani Comas
Published by UnderPool