Pragmata – Ivo Sans ISC

Ivo Sans is a restless musician immersed in a constant creative project, who risks going the extra mile. In this project we are given a double disc, in which a way of understanding jazz and improvisation resonates strongly.

Pragmata is another step in this process, a double disc recorded with two different formations and with part of the shared repertoire. On the one hand we can hear the trio formed with the young pianist Toni Saigi and the double bassist Marc Cuevas and on the other the quartet with the saxophonist Cesar Joaniquet who is a regular collaborator of his projects, the Swiss saxophonist Jürg Wickihalder, and the pianists Álvaro Torres and Toni Saigi the only one that appears on both albums.

Ivo Sans’s personal project becomes collective when the participating musicians are part of a group where the exchange of ideas and understanding between creators is the basis of their balance.

In Pragmata we can hear Ivo Sans’ a priori jazz compositions played freely by musicians attentive to what’s going on, ready to change the script, to take the improvisation a little further.

Ivo Sans és un músic inquiet immers en un projecte creatiu constant, que arrisca per anar més enllà.
En aquest projecte ens prenesta un disc doble on ressona amb força una manera pròpia d’entendre el jazz i la improvisació.

Pragmata és un pas més en aquest procés, un disc doble gravat amb dues formacions diferents i amb part del repertori compartit. Per una banda podem escoltar el trio que forma amb el jove pianista Toni Saigi i el contrabaixista Marc Cuevas i per l’altre el quartet al costat del saxofonista Cesar Joaniquet col·laborador habitual dels seus projectes, el saxofonista suïs Jürg Wickihalder, i els pianistes Álvaro Torres i Toni Saigi l’únic que apareix als dos discs.

Aquest projecte personal d’Ivo Sans esdevé col·lectiu quan els músics que i participen formen part d’un grup on l’intercanvi d’idees i l’entesa entre creadors és la base del seu equilibri.

A Pragmata podem escoltar les composicions a priori jazzístiques d’Ivo Sans interpretades amb llibertat per uns músics atents a tot allò que està passant, disposats a canviar el guió, per dur la improvisació una mica més enllà.

Ivo Sans es un músico inquieto inmerso en un proyecto creativo constante, que arriesga para ir más allá.
En este proyecto nos prenesta un disco doble donde resuena con fuerza una manera propia de entender el jazz y la improvisación.

Pragmata es un paso más en este proceso, un disco doble grabado con dos formaciones diferentes y con parte del repertorio compartido. Por un lado podemos escuchar el trío que forma con el joven pianista Toni Saigi y el contrabajista Marc Cuevas y por el otro el cuarteto junto al saxofonista Cesar Joaniquet colaborador habitual de sus proyectos, el saxofonista suizo Jürg Wickihalder, y los pianistas Álvaro Torres y Toni Saigi el único que aparece en los dos discos.

Este proyecto personal de Ivo Sans convierte colectivo cuando los músicos que y participan forman parte de un grupo donde el intercambio de ideas y el entendimiento entre creadores es la base de su equilibrio.

A Pragmata podemos escuchar las composiciones a priori jazzísticas de Ivo Sans interpretadas con libertad para unos músicos atentos a todo lo que está pasando, dispuestos a cambiar el guión, para llevar la improvisación un poco más allá.

Trhee

Ivo Sans – Drums
Toni Siagi – Piano
Marc Cuevas – Bass

Four Five

Ivo Sans – Drums
Cesar Joaniquet  – Soprano Sax
Jürg Wickihalder – Soprano Sax 
Toni Siagi – Piano
Alvaro Torres – Piano, Fender Rhodes

 

Recording – Sergi Felipe, UnderPool Studio
Mix/Master- Kato Puigtió
Portada i Diseny – Ivo Sans, Pepon Meneses