Broken Line – Santi De La Rubia

After numerous performances at various national and international jazz festivals and a long record of recording as a sideman, Santi de la Rubia presents his first record as a leader, Broken Line. Together with Roger Gutiérrez on drums and Marc Cuevas on double bass, he presents a contemporary jazz proposal with an energetic Hard Bop influence.

This record is the result of the collaboration of the UnderPool and L’Estival de Jazz dÌgualda labels, which offers its own production thanks to “La Carta Blanca a …” proposed to a musician in each edition of the Estival. A white card slogan is literally given to a musician who lacks record work in his name so that he can present the jazz project he wants in the framework of the Jazz Summer. As a result, the Jazz Estival, in collaboration with the UnderPool record label, publishes a record, in this case Broken Line.

The record was recorded live at the Aurora Theater in Igualada and the UnderPool studio. The mixing and mastering was done at the Avatar studios in New York City by Katuhiko Naito.

Després de nombroses actuacions en diferents festivals de jazz nacionals i internacionals i una llarga trajectòria d’enregistraments com a sideman, Santi de la Rubia presenta el seu primer disc com a líder, Broken Line. Juntament amb Roger Gutiérrez a la bateria i Marc Cuevas al contrabaix presenta una proposta de jazz contemporani amb una energètica influència Hard Bop.

Aquest disc és fruit de la col.laboració de la discogràfica UnderPool i L’Estival de Jazz dÌgualda, que ofereix una producció pròpia gràcies a “La Carta Blanca a …” proposada a un músic en cada edició de l’Estival. Es dóna literalment una consigna de carta blanca a un músic que manca de treball discográfic al seu nom, perquè present en el marc de l’Estival de Jazz el projecte jazzístic que ell vulgui. Del resultat, l’Estival de Jazz, amb la col·laboració de la discogràfica UnderPool editan un disc, en aquest cas Broken Line.

El disc va ser gravat en directe al Teatre de l’Aurora d’Iigualada i a l’estudi UnderPool. La mescla i masterització s’ha fet als estudis Avatar a la ciutat de Nova York per Katuhiko Naito.

Tras numerosas actuaciones en diferentes festivales de jazz nacionales e internacionales y una larga trayectoria de grabaciones como sideman, Santi de la Rubia presenta su primer disco como líder, Broken Line. Junto con Roger Gutiérrez a la batería y Marc Cuevas al contrabajo presenta una propuesta de jazz contemporáneo con una energética influencia Hard Bop.

Este disco es fruto de la colaboración de la discográfica UnderPool y El Estival de Jazz dÌgualda, que ofrece una producción propia gracias a “La Carta Blanca a …” propuesta a un músico en cada edición del Estival. Se da literalmente una consigna de carta blanca a un músico que carece de trabajo discográfico a su nombre, para que presente en el marco del Estival de Jazz el proyecto jazzístico que él quiera. Del resultado, el Estival de Jazz, con la colaboración de la discográfica UnderPool editan un disco, en este caso Broken Line.

El disco fue grabado en directo en el Teatro de la Aurora de Iigualada y al estudio UnderPool. La mezcla y masterización se ha hecho en los estudios Avatar en la ciudad de Nueva York para Katuhiko Naito.

Santi de la Rubia – Tenor Sax, composition (except 4, 9)
Marc Cuevas – Bass
Roger Gutiérrez – Drums

 

Recording – Joan Hernández, Sergi Felipe Teatre de l’Aurora (2017)
Mix and Master- Katuhiko Naito , Avatar Studios
Artwork – Mimi Margalef