Solo – Bill McHenry

Solo Bill McHenry is the result of two days in the UnderPool studio where the American saxophonist shows his personal imagery openly and sincerely.

From the beginning the recording sessions wanted to capture the daily experiences of this musician, playing in the dining room of the house, practicing, imagining, without pretending to show his most audacious abilities, just the opposite, the objective was to show the most personal moments and deep encounter between the musician, his instrument and the imagination.

Bill McHenry is an experienced musician in the field of Solo, he has given concerts of this kind in many occasions and he has done it regularly, also in Barcelona Jazz Club Robadors 23. These concerts are a sound experience, which leaves no indifferent, worthy to be embodied in a phonogram. This has been the objective of this album, to capture the essence of these concerts, to capture the essence of their music.

Solo Bill McHenry és el resultat de dos dies a l’estudi UnderPool on el saxofonista americà mostra el seu imaginari més personal, d’una manera propera i sincera.

Des d’un bon principi les sessions de gravació d’aquest disc van voler deixar constància de les vivències quotidianes d’aquest músic, sense mostrar cap filigrana, tot el contrari, l’objectiu era enregistrar els moments més íntims on es troben el músic, el seu instrument i la seva imaginació.

Bill McHenry és un músic experimentat en fer concerts sol, ho ha fet en moltes ocasions i també de manera regular a Robadors 23. Aquests concerts són una experiència sonora, que no deixa indiferent, digna de ser enregistrada. Aquest ha estat l’objectiu d’aquest disc captar l’essència d’aquests concerts, captar l’essència de la seva música.

Solo Bill McHenry es el resultado de dos días en el estudio UnderPool donde el saxofonista estadounidense muestra su imaginario más personal, de una manera cercana y sincera.

Desde un principio las sesiones de grabación de este disco quisieron dejar constancia de las vivencias cotidianas de este músico, sin mostrar ninguna filigrana, todo lo contrario, el objetivo era registrar los momentos más íntimos donde se encuentran el músico , su instrumento y su imaginación.

Bill McHenry es un músico experimentado en hacer conciertos solo, lo ha hecho en muchas ocasiones y también de manera regular a Robadors 23. Estos conciertos son una experiencia sonora, que no deja indiferente, digna de ser grabada. Este ha sido el objetivo de este disco captar la esencia de estos conciertos, captar la esencia de su música.

Bill McHenry – Tenor Sax

 

 

Recording/Mix – Sergi Felipe, UnderPool Studio (2016)
Master – Joan Hernandez
Artwork – Pepon Meneses