Chiva’Quartet – Juan Pablo Balcazar

With a long career as a double bassist to back him up Juan Pablo Balcazar now turns his attention to a project based on Columbian folk music, as seen through the perspective of contemporary jazz; a language he is particularly akin to.

On Chiva’Quartet (undp18) we find an equal number of original compositions and popular songs written by the great masters of Columbian music, with arrangements by Balcazar which tap into the wealth of traditional rhythms such as “el bambuco” or “los passillos”, along with African rhythms from the Atlantic coast of the South American country.

In recording this project, J. P. Balcazar was able to rely on the collaboration of Juan Berbin, a drummer and percussionist well acquainted with the Latin American tradition of rhythm, as well at the well known pianist Marco Mezquida and the talented flautist from Malaga, Fernando Brox.

Juan Pablo Balcazar amb una llarga trajectòria com a contrabaixista posa la seva atenció aquesta vegada en el folklore colombià per fer-ne una revisió actual utilitzant el llenguatge que li és més proper, el del jazz contemporani.

A Chiva’Quartet i escoltarem un repertori format tant per composicions originals com per cançons populars escrites pels grans mestres de la música colombiana i arranjades pel mateix Balcazar, que ha utilitzat la riquesa dels ritmes d’arrel tradicional com “el bambuco”, “los passillos” i els ritmes d’arrel africana provinents de la costa atlàntica del pais sud-americà.

Per dur a terme aquest projecte J.P. Balcazar a comptat amb la complicitat del baterista i percussionista Juan Berbin coneixedor de la tradició rítmica llatinoamericana, del reconegut pianista Marco Mezquida i del talentós flautista malagueny Fernando Brox.

Juan Pablo Balcazar con una larga trayectoria como contrabajista pone su atención esta vez en el folclore colombiano para hacer una revisión actual utilizando el lenguaje que le es más próximo, el del jazz contemporáneo.

A Chiva’Quartet y escucharemos un repertorio formado tanto por composiciones originales como por canciones populares escritas por los grandes maestros de la música colombiana y arregladas por el mismo Balcazar, que ha utilizado la riqueza de los ritmos de raíz tradicional como “el bambuco”, “los passillos “y los ritmos de raíz africana provenientes de la costa atlántica del país sudamericano.

Para llevar a cabo este proyecto J.P. Balcazar a contado con la complicidad del baterista y percusionista Juan bereber conocedor de la tradición rítmica latinoamericana, del reconocido pianista Marco Mezquida y del talentoso flautista malagueño Fernando Brox.

Juan Pablo Balcazar – Bass
Marco Mezquida – Piano
Fernando Brox – Flute
Juan Berbín – Drums

 

 

Recording /Mix- Sergi Felipe, UnderPool Studio (2016)
Master- Hartosopahs (2018)
Portada i Diseny – Pepon Meneses