Gran Coral – Carlos Falanga

Great Coral is the title of the debut album as leader of drummer Carlos Falanga. Argentine established in Barcelona, is one of the most requested drummers of the Barcelona scene as well as the Spanish state, having taken different tours throughout the rest of Europe.

For this new project he collaborates with four well-known musicians such as Jordi Matas on guitar (who also mixes and masters the album), Marco Mequida on Piano, and Jaume Llombart on electric bass. The album is composed of interesting Falanga compositions, in search of melodies and well-intermingled rhythms, and at the same time an own sound taking a step further in its aesthetic approach. It also includes a review of the Great Coral theme by Igor Stravinsky which gives the album title.

Gran Coral és el títol del disc de debut com a líder de l’baterista Carlos Falanga. Argentí establert a Barcelona, és un dels dels bateries més sol·licitats de l’escena barcelonina així com de l’estat espanyol, havent donat diferents gires per la resta d’Europa.

Per a aquest nou projecte col·labora amb quatre músics ben coneguts com Jordi Matas a la guitarra (qui a més barreja i masteritza el disc), Marc Mequida a l’Piano, i Jaume Llombart a el baix elèctric. El disc es compon d’interessants composicions de Falanga, a la recerca de melodies i ritmes ben entrecreuats, i alhora una sonoritat pròpia fent un pas més enllà en el seu plantejament estètic. També inclou una revisió del tema Gran Coral d’Igor Stravinsky el qual dóna títol al disc.

Gran Coral es el título del disco de debut como líder del baterista Carlos Falanga. Argentino establecido en Barcelona, es uno de los de los bateristas más solicitados de la escena barcelonesa así como del estado español, habiendo dado diferentes giras por el resto de Europa.

Para este nuevo proyecto colabora con cuatro músicos bien conocidos como Jordi Matas a la guitarra (quien además mezcla y masteriza el disco), Marco Mequida al Piano, y Jaume Llombart al bajo eléctrico. El disco se compone de interesantes composiciones de Falanga, en busca de melodías y ritmos bien entrecruzados, y a la vez una sonoridad propia dando un paso más allá en su planteamiento estético. También incluye una revisión del tema Gran Coral de Igor Stravinsky el cual da título al disco.

Carlos Falanga – Drums
Jotdi Matas – Guitar
Marco Mezquida – Piano , keybords
Jaume Llombart – Electric Bass

 

Recorded 7 de abril 2014 Casa Murada
Mezcla i Master Jordi Matas
Cover Art Gonzalo Elvira