Epokhé – Dani Comas

Debut record as leader of the guitarist Dani Comas, recorded live at  Estival de Jazz d’Igualada. The disc is composed of three parts. “Solo” where he explores solo performance; “Duo”, with drummer David Xirgu; and “Trio” in which Jordi Matas is added to the electric bass.

Stylistically, he defines himself between Jazz and Folk and clearly shows the influence of guitarist Bill Frisell (both in terms of their sounds and their handling of space). But in essence, Epokhé is a state of consciousness that in this case (and through music) seeks to open a listening space for oneself.

This record exists thanks to the Estival de Jazz de Igualada (which invites an artist, without an album as a leader, to present a project designed for the occasion in an unpublished concert that is recorded live) and the design of sound that has been the result of the collaboration between Jordi Matas and Yves Roussel.

Disc de debut com a líder del guitarrista Dani Comas, enregistrat en directe dins el marc de l’Estival de Jazz d’Igualada. El disc es compon de tres parts. “Solo” on explora la interpretació en solitari; “Duo”, amb el bateria David Xirgu; i “Trio” en què s’hi afegeix Jordi Matas al baix elèctric.

Estilísticament es defineix entre el Jazz i el Folk i mostra una clara influència del guitarrista Bill Frisell (tant per les seves sonoritats com el seu maneig de l’espai). Però en essència, Epokhé és un estat de la consciència que en aquest cas (i a través de la música) pretèn obrir un espai d’escolta a un mateix.

Aquest disc existeix gràcies a l’Estival de Jazz d’Igualada (que convida a un artista, sense àlbum com a líder, a presentar un projecte pensat per a l’ocasió en un concert inèdit que és enregistrat en directe) i al disseny de so que ha estat fruit de la col·laboració entre el Jordi Matas i l’Yves Roussel.

Disco de debut como líder del guitarrista Dani Comas, grabado en directo en el marco del Estival de Jazz de Igualada. El disco se compone de tres partes. “Solo” donde explora la interpretación en solitario; “Duo”, con el batería David Xirgu; y “Trio” en el que se añade Jordi Matas al bajo eléctrico.

Estilísticamente se define entre el Jazz y el Folk y muestra una clara influencia del guitarrista Bill Frisell (tanto por sus sonoridades como su manejo del espacio). Pero en esencia, epokhé es un estado de la conciencia de que en este caso (y a través de la música) pretende abrir un espacio de escucha a uno mismo.

Este disco existe gracias al Estival de Jazz de Igualada (que invita a un artista, sin álbum como líder, a presentar un proyecto pensado para la ocasión en un concierto inédito que es grabado en directo) y al diseño de sonido que ha sido fruto de la colaboración entre el Jordi Matas y el Yves Roussel.

Dani Comas – Guitar and composicions
Jordi Matas – Electric Bass
David Xirgu – Drums

 

Rec & Mix Jordi Matas

Master Yves Roussel.

Artwork Dani Comas