Festina Lente – Iago Aguado Quartet

Iago Aguado Quartet is the result of an introspective creative process drawing on emotions and desires. The result is.a highly intimate project of which sensitivity, esteem, and sincerity are the main features.

The eleven original compositions found on Festina lente feature different landscapes full of unique textures, colours, and atmospheres. Together they form a sound scape made up of a relaxed dialogue full of subtle detail.

David Mengual, David Soler and Oriol Rocas are the perfect musicians to collaborate here, providing cohesion, complicity, and comprehension. They bring an intimate feel to the project, thanks to each of their great subtlety and musicality.

Iago Aguado Quartet és el resultat d’un procés creatiu introspectiu, alimentat per les emocions i els desitjos, del que ha sorgit un projecte musical de caràcter íntim en què la sensibilitat, l’estima i la sinceritat són els trets principals.

Les onze composicions originals que trobarem a Festina lente mostren diferents paisatges plens de textures, colors i ambients. Tots ells formen part d’una banda sonora on el diàleg pausat i ple de matisos n’és l’argument.

David Mengual, David Soler i Oriol Roca són els músics idonis que proporcionen la cohesió, la complicitat i la comprensió, aportant un caràcter íntim al projecte gràcies a la subtilesa i la musicalitat de cadascun d’ells.

Iago Aguado Quartet es el resultado de un proceso creativo introspectivo, alimentado por las emociones y los deseos, del que ha surgido un proyecto musical de carácter íntimo en el que la sensibilidad, la estima y la sinceridad son los rasgos principales.

Las once composiciones originales que encontraremos a Festina lente muestran diferentes paisajes llenos de texturas, colores y ambientes. Todos ellos forman parte de una banda sonora donde el diálogo pausado y lleno de matices es el argumento.

David Mengual, David Soler y Oriol Roca son los músicos idóneos que proporcionan la cohesión, la complicidad y la comprensión, aportando un carácter íntimo al proyecto gracias a la sutileza y la musicalidad de cada uno de ellos.

Iago Aguado – Guitar, composition
David Soler – Pedal Stell
Joana Gomila – Voice
Miguel Villar – Tenor Sax
David Mengual – Double Bass 
Oriol Roca – Drums

 

Recorded el 10 i 11 de juliol de 2018 at Estudis Ground by Joel Condal, 

Mix and master Ángel Medina,
Music producer David Soler and Iago Aguado
Artwork Emi Breuss