Miradas
After an obligatory hiatus due to the pandemic, Daniel Ferruz has renewed activity with his quartet at the UnderPool  studio to record  Miradas, a collection of moving compositions, that poignantly evoke different emotional states with the objective of awakening these feelings in the listener.

 

The album’s title refers to the different perspectives from which we  can hear this music;; there is the effervescent energy of Mayo and Medina Albaida, the introspection and emotivity of  Espació para la pena and Sarabanda; the evocative quality of  Nana by Manuel de Falla, and the playfulness of Rondó Celta and Décima.

 

The music on this album highlights the different qualities that characterise this quartet, ranging from sensitivity and tenderness to expressiveness, subtlety, and sincerity. The group includes Daniel Ferruz alongside saxofonist Joan Mas, double bassist David Mengual, and drummer Adrià Claramunt.

 

Surprise is also a key element in this group’s music, making their interpretations always distinct so that the music on Miradas captures a unique moment in the life of Daniel Ferruz’s current group.
Després de l’aturada forçada per la pandèmia, Daniel Ferruz ha reprès l’activitat reunint de nou el seu quartet a l’estudi UnderPool per enregistrar Miradas, un seguit de composicions que amb emotivitat descriuen diferents  emocions amb l’objectiu d’interpel·lar als sentiments dels que les escolten.

 

El títol d’aquest disc prové de les diferents mirades que podem escoltar en la seva música: extrovertides i enèrgiques a Mayo i Medina Albaida, introspectives i emocionals a Espacio para la pena i Sarabanda; suggerents com a la interpretació de la Nana de Manuel de Falla i divertides com a Rondó Celta i Décima.

 

A la música d’aquest disc hi destaca la sensibilitat, la tendresa, l’expressivitat, la subtilesa i la sinceritat de les interpretacions del quartet que Daniel Ferruz forma al costat del saxofonista Joan Mas, el contrabaixista David Mengual i el bateria Adrià Claramunt.

 

La sorperesa esdevé un element important per aquest grup, fa que les seves interpretacions sempre siguin diferents i converteix la música de Miradas en una fotografia  única del moment actual que viu el quartet de Daniel Ferruz.
Después del paro forzado por la pandemia, Daniel Ferruz, ha retomado su actividad reuniendo de nuevo su cuarteto en el estudio UnderPool para grabar Miradas, un conjunto de composiciones que con emotividad describen diferentes emociones con el objetivo de interpelar a los sentimientos de los que las escuchan.

 

El título de este disco proviene de las diferentes miradas que podemos escuchar en su música: extrovertidas y enérgicas en Mayo y Medina Albaida, introspectivas y emocionales en Espacio para la pena y Sarabanda; sugerentes como la interpretación de la Nana de Manuel de Falla y divertidas como en Rondó Celta y Décima.

 

En la música de este disco destacan la sensibilidad, la ternura, la expresividad, la sutileza y la sinceridad de las interpretaciones del cuarteto que Daniel Ferruz ha formado junto al saxofonista Joan Mas, el contrabajista David Mengual y el batería Adrià Claramunt. 

 

La sorpresa es un elemento importante para este grupo,hace que sus interpretaciones siempre sean diferentes y convierte la música que escuchamos en Miradas en una fotografía única del momento actual que vive el cuarteto de Daniel Ferruz.


Daniel Ferruz – Piano

Joan Mas – Alto Sax
David Mengual – Bass 

Adrià Claramunt – Drums

 

All music composed by Daniel Ferruz, except Nana by Manuel de Falla.
Recorded on Febryary 19th 2022 UnderPool Studio.
Recorded, Mixed and Master by Sergi Felipe.

Design and Cover    Pepon Meneses.
Produced Daniel Ferruz. Published UnderPool.