Desde a Bajo
The music heard on Desde a Bajo shows us Martín Leiton’s highly personal vision of jazz; the product of his experience and influences, where groove is a prominent feature. 
 
Leiton is a highly active musician who has flourished not only in a strictly jazz context, but also in pop, experimental music, and traditional music. All this goes to make him one of the most complete bassists on the contemporary scene. 
 
On Desde a Bajo, Leiton enjoys the complicity of the drummer Jorge Rossy, for whom he feels a deep admiration. Rossy is an absolute reference for many musicians of his generation and Leiton has had the chance to perform with him on different occasions. Along with Rossy come saxophonist Santi de la Rubia and pianist Toni Saigi; two of the most prominent players on the current scene that round out this quartet, which Leiton has used to  document his experience as a double bassist and composer
La música que es pot escotlar a Desde a Bajo ens mostra la  visió més personal que té del jazz Martín Leiton fruit de les seves vivències i influències, on el groove hi té un paper destacat.
 
Leiton és un músic inquiet que ha desenvolupat la seva activitat no només en el context estrictament  jazzístic sinó que també s’ha acostat al pop, a la música experimental i  a la música tradicional. Tot plegat  el converteix  en un dels baixistes més complets de l’escena actual.
 
A Desde a Bajo, Martín Leiton ha comptat amb la complicitat del bateria Jorge Rossy, per qui sent una profunda admiració i el qual és un referent indiscutible per molts músics de la seva generació. Amb ell  ha tingut l’oportunitat de compartir escenari en diferents ocasions. Juntament  amb Rossy, el saxofonista Santi de la Rubia i el pianista Toni Saigi, dues de les figures més destacades de l’escena actual, formen el quartet amb el qual Leiton ha volgut documentar la seva experiència com a intèrpret contrabaixista i compositor.
La música que podemos escuchar a Desde a Bajo nos muestra la visión más personal que tiene del jazz Martín Leiton fruto de las vivencias e influencias y donde el groove tiene un papel destacado.
 
Leiton es un músico inquieto que ha desarrollado su actividad musical no solo en un contexto estrictamente jazzísitico, también se ha acercado al pop, a la música experimental y a la música tradicional. Todo ello lo convierten en uno de los bajistas más completos de la escena actual. 
 
En Desde a Bajo, Martín Leiton ha contado con la complicidad del baterista Jorge Rossy, por quién siente una profunda admiración, referente indiscutible para muchos músicos de su generación. Con él  ha tenido la oportunidad de compartir escenario en diferentes ocasiones.  Juntamente con Rossy, el saxofonista Santi de la Rubia y el pianista Toni Saigi, dos de los músicos con más proyección de la escena actual, forman el cuarteto con el que Leiton ha querido documentar su experiencia como intérprete, contrabajista y compositor. 

Martín Leiton – Bass
Jorge Rossy – Drums
Santi de la Rubia – Tenor Sax
Toni Saigi – Piano

 

All music composed by Martín Leeiton.
Recorded at UnderPool Studio 17 June 2020.
Analog Mix Sergi Felipe.
Mastering Eivind Opsvik Greenwood Underground Brooklyn, NYC.

Photography Antonio Porcar.
Design Pepon Meneses.