Composicio II
 

Composició II is a concept album that revolves around the idea of art as a refuge. Cassanyes has drawn inspiration from different art forms such as painting, literature and sculpture and each of the new compositions that make up the album, many of which were composed during the lockdown, have been inspired by works by artists such as  Alfred SisleyEnrique Vila MatasErnest Hemingway or Jaume Plensa, all of whom Cassanyes deeply admires. 

The delicate melodies and the carefully constructed arrangements, written for a nonet made up of some of the most highly regarded local musicians, confirm that we are in the presence of one of the composers with greatest potential on the current scene. 

Àlex Cassanyes describes life through music, using his art as a means of communication to transmit the emotions that are essential for our well being. 

 

Composició II és un disc conceptual que gira al voltant del concepte L’art com a refugi

Amant de les arts Cassanyes s’ha inspirat en la pintura, la  literatura i l’escultura. Cada una de les nou composicions que formen part del disc, moltes compostes durant el període de confinament, han estat inspirades en una obra d’art d’artistes com Alfred Sisley, Enrique Vila Matas, Ernest Hemingway o Jaume Plensa pels que Cassanyes sent una profunda admiració.

Les melodies delicades i els arranjaments acurats escrits per un nonet format per alguns dels músics més destacats de casa nostra confirmen que estem davant d’un dels compositors amb més projecció de l’escena actual. 

Àlex Cassanyes descriu la vida a través de la música, utilitzant el seu art com un mitjà de comunicació que ens transmet aquelles emocions necessàries per al nostre ben estar. 

Composició II es un disco conceptual que gira alrededor del concepto El Arte como refugio.

Amante de las artes Cassanyes se ha inspirado en la pintura, la literatura y la escultura. Cada una de las nueve composiciones que forman parte del disco, muchas compuestas durante el periodo de confinamiento, han sido inspiradas en una obra de arte de artistas como Alfred Sisley, Enrique Vila Matas, Ernest Hemingway o Jaume Plensa por los que Cassanyes siente una profunda admiración.

Las melodías delicadas y sus cuidadosos arreglos escritos para un noneto formado por algunos de los músicos más destacados del país, confirman que nos hallamos delante de uno del los compositores con más proyección de la escena actual.

Àlex Cassanyes describe la vida a través de la música, utilizando su arte como un medio de comunicación  que nos transmite aquellas emociones necesarias para nuestro bién estar.

Alba Careta – Trumpet

Alba Pujals – Trombone

Marcel·lí Bayer -Alto Sax, Clarinet

Sergi Felipe -Tenor Sax, Flute

Jordi Santanach – Tenor Sax, Bass Clarinet

Leo Tejedor – Guitar

Néstor Giménez – Piano

Manel Fortià – Bass

Ramon Prats – Drums

 

All music composed and arranged by Àlex Cassanyes.

Recorded Live at Teatre de L’Aurora, Igualada 9 November 2020.

Recorded by Adrià Serrano and Sergi Felipe.

Mixed by Sergi Felipe. Master joan Hernàndez

Cover Draw by Àlex Cassanyes. Design Pepon Meneses.

Produced by Estival de Jazz d’Igualada and UnderPool.

Published by UnderPool