Creciente
 
Creciente is the result of a creative process in which Clara Lai explores the composition of new sonic textures, timbres and colors which challenge the limits of  established language. 
 
This work on the compositional process informs the creator’s  musical universe. Over the years she has worked continuously  to consolidate her own uninhibited voice, which in turn  has considerably enriched the current musical panorama.
 
The album strikes a balance between improvisation and composition; featuring the musical voices of Albert Cirera, Iván Gonzalez, and Joan Moll who contribute their own personal traits to the whole; resulting in a unified abstract vision that is captivating for the listener. 
 
Clara Lai’s music becomes a mirror in which one recognizes one’s own emotions, and where contemporary forms reveal new unsuspected horizons..
 
The album  features cover art by artist Ana Escar
 
Creciente és el resultat d’un procés d’exploració en què la pianista Clara Lai  s’ha endinsat en la composició de noves  textures sonores, timbres i colors que desafien els límits del llenguatge establert. 
 
Tot aquest treball nodreix l’univers musical d’aquesta creadora, que amb constància, ha consolidat els darrers anys una veu pròpia i desacomplexada que enriqueix notablement el panorama musical actual.  
 
A mig camí entre la improvisació i la composició a Creciente també es poden escoltar les veus d’Albert Cirera, Iván González i Joan Moll que amb les seves singularitats i al costat de Clara Lai construeixen un imaginari abstracte que interpel·la tots aquells valents i curiosos  capaços d’acostar-s’hi.
 
La música de Clara Lai esdevé aquesta vegada un mirall on reconèixer les emocions pròpies, on les formes contemporànies es delaten revelant-nos nous horitzons. 
 
L’edició d’aquest disc també compta amb la col·laboració de l’artista plàstica Ana Escar autora de la portada.
 
Creciente es el resultado de un proceso de exploración en el que la pianista Clara Lai se ha sumergido en la composición de nuevas texturas sonoras, timbres y colores que desafían los límites del lenguaje establecido.
 
Todo este trabajo enriquece el universo musical de esta creadora, que con constancia, ha consolidado los últimos años una voz propia y desacomplejada que enriquece notablemente el panorama musical actual. 
 
A medio camino entre la improvisación y la composición en Creciente también se pueden escuchar las voces de Albert Cirera, Iván González i Joan Moll que con sus singularidades y al lado de Clara Lai construyen un imaginario abstracto que interpela a todos aquellos valientes y curiosos capaces de acercarse. 

Clara Lai – Piano & Composition

Albert Cirera – Tenor Sax

Iván González – Trumpet
Joan Moll – Drums

 

All music composeed by Clara Lai.

Tracks 1,2,6 Composed by Clara Lai & Albert Cirera
Recorded live at Teatre de l’Aurora, Igualada, 

by Adrià Serrano & Sergi Felipe on 21 june 2021
Mixed and Mastered by Adrià Serrano.
Cover Paint Ana Escar. Design Pepon Meneses
Produced by UnderPool
Published by UnderPool.