Secreto – Fernando Brox Quartet

Flutist Fernanado Brox has released his first record as a “Secret” leader, the 9 pieces that make up this record are based on the experience that the Malaga musician has accumulated since his arrival in Barcelona.

Fernando Brox is part of a new generation of talented and restless musicians who work hard to expres a voice in the world of jazz and improvisation. Proof of this is the maturity with which her colleagues Toni Saigi, Pau Sala and Andreu Pitarch accompany Brox in this work, where they add their own voices to the eight originals proposed by Brox.

“Secreto” was recorded at Laietana Studios by Jordi Vidal and edited by Underpool in collaboration with Rizoma Records.

El flautista Fernanado Brox ha editat el seu primer disc com a líder “Secreto”.Les 9 peces que formen aquest disc sorgeixen de l’experiència que el músic malagueny ha acumulat des de la seva arribada a Barcelona.

Fernando Brox forma part d’una nova generació de músics inquiets i talentosos que treballen fort per trobar una veu pròpia dins del món del jazz i la improvisació. Prova d’això és la maduresa amb la què els seus companys Toni Saigi, Pau Sala i Andreu Pitarch acompanyen en aquest treball a Brox on hi aporten la seva pròpia veu als vuit originals proposats per Brox.

“Secreto” ha estat enregistrat als estudis Laietana per Jordi Vidal i editat per Underpool amb la col·laboració de Rizoma Records.


El flautista Fernanado Brox ha editat el seu primer disc com a líder “Secreto”.Les 9 peces que formen aquest disc sorgeixen de l’experiència que el músic malagueny ha acumulat des de la seva arribada a Barcelona.

Fernando Brox forma part d’una nova generació de músics inquiets i talentosos que treballen fort per trobar una veu pròpia dins del món del jazz i la improvisació. Prova d’això és la maduresa amb la què els seus companys Toni Saigi, Pau Sala i Andreu Pitarch acompanyen en aquest treball a Brox on hi aporten la seva pròpia veu als vuit originals proposats per Brox.

“Secreto” ha estat enregistrat als estudis Laietana per Jordi Vidal i editat per Underpool amb la col·laboració de Rizoma Records.


 

Fernando Brox – Flute, composition

Toni Siagi – Piano
Pau Sala – Bass
Andreu Pitarch – Drums

 

Recorded at Estudis Laietana (2017)

Mix and Master Jordi Vidal

Drawing Fernando Brox

Artwork Pepon Meneses